3 Medlemsarrangementer

Udskriv
Oprettet: 05. marts 2012 Senest opdateret: 12. marts 2012

3 Medlemsarrangementer

 

Tovholderen.

Hvert efterår indkalder formanden til aktivitetsudvalgsmøder, hvor rækkefølgen af det næste års medlemsmøder skal planlægges.

Udvalgets medlemmer har i årets løb indsendt forslag til formanden, som samler dem sammen med forslag fra de menige medlemmer - primært indsamlet på årsmødet, og sender dem til udvalgsmedlemmerne sammen med mødeindkaldelsen.

Udover de månedlige møder kan der være tale om påskefrokost, julefrokost, sommerfest, ØJ-dag, Øllets Dag, ture til ølfestivals, bryggeribesøg, generalforsamling og andre lokalafdelingers møder (eksempelvis Koldings sommermøde).

 

Februarmødet ligger som regel fast med fødselsdag og præsentation af de ti sidste kandidater til valget af Årets Øl.

Derudover vil der som regel være et bryggerbesøg om året og med mellemrum en Ølsmagning for Begyndere.

Aktivitetsudvalget forsøger derpå at fastlægge et alsidigt program.

 

For hvert programpunkt vælges en tovholder:

Ø  Som har det primære ansvar for arrangementets planlægning og praktiske gennemførelse.

Ø  Som har ansvaret for udfærdigelse af diverse tekster om mødet.

a.         2-3 linjer til køleskabskalenderen.

b.        5-6 linjer til rubrikken Arrangementer.

c.         En tekst til forsiden af hjemmesiden. Denne tekst skal foreligge og sendes til web-masteren senest ved mødet måneden før

For teksterne a. og b.´s vedkommende giver web-masteren besked om hvornår de senest skal forelægges denne af hensyn til udsendelsen af kalenderne til hjemmesider, Ølentusiasten og medlemmer uden mailadresse.

 

Det månedlige medlemsmøde.

Det månedlige medlemsmøde vil som regel bestå af en ølsmagning med tilhørende ”speak” af tovholderen, dennes assistenter eller den/de indkaldte gæstetalere.

Tovholderen udarbejder en ølliste med de (sædvanligvis) 8 øl, en smagning rummer. Formanden har udarbejdet en skabelon til denne ølliste med plads til det enkelte brygs navn, bryggeri, alkoholprocent og Egne Noter. Endvidere skal der være plads en talon til Aftenens Konkurrence med tre spørgsmål og navn+ medlemsnr.

Prisen for det månedlige medlemsmøde er pt. 120 kroner og omkostningerne skal derfor holdes indenfor denne ramme.

 

 

Tilmelding til møder.

Til de ordinære medlemsmøder har vi foreløbig kun undtagelsesvis krav om tilmelding.

Til påskefrokost, julefrokost og lignende arrangementer vil der sædvanligvis være krav om tilmelding, som er betinget af forlods betaling.

Denne tilmelding og betaling sker som regel til cigarkassebestyreren, som løbende orienterer tovholderen

 

 

 

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews